BIO architekt Natalia Kuczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazywam się Natalia Kuczyńska, jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Podczas studiów pracowałam w biurach architektonicznych, gdzie odkryłam, że moim zawodowym powołaniem jest architektura wnętrz. Z pasją  i zaangażowaniem podchodzę do każdego zadania, dążąc do tworzenia unikalnych i funkcjonalnych aranżacji wnętrz.

ZESPÓŁ

 

 

BIO architekt Anna Budzowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założyłam pracownię „Studio Wnętrza-Budzowska Anna” w 2004 roku. Dziś moje biuro posługuje się głównie nazwą BUDUAR. 

 

Ukończyłam Politechnikę Wrocławską na wydziale Architektury. 

 

Mój projekt dyplomowy był dwukrotnie wyróżniony: 

nagroda SARP w 2001 roku dla najlepszej pracy dyplomowej we Wrocławiu i w 2001 roku nagrodą imienia Zachwatowicza dla najlepsze-go dyplomu w Polsce.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywa-łam już podczas studiów pracując
w dwóch biurach projektowych nad zadaniami ogólnoarchitektonicznymi
i wnętrzami. Do tej pory zrealizowa-łam kilkaset projektów wnętrz domów, mieszkań i biur dla inwestorów prywatnych ale także podmiotów gospodarczych i publicz-nych. Poszerzam architektoniczną wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych targach wnętrzarskich. Szczególnie inspirują mnie także moje prywatne podróże, podczas których zapełniam kartę pamięci aparatu dobrą architekturą i sztuką.

 

Moje pasje poza wnętrzami to ogród, fotografia i malarstwo.

BUDUAR

Pracownia projektowa Buduar prowadzona jest od 2004 roku przez architekt Annę Budzowską.

 

Projekty biura charakteryzują się funkcjonalnością oraz dbałością o efekt wizualny. Zdobyte przez lata doświadczenie i wiedza architekto-niczna to fundament, na bazie które-go biuro z sukcesem przekuwa wizje inwestorów w dobrą architekturę. Wierzymy że właściwie zaprojektowa-ne mieszkanie, dom, przestrzeń biurowa i publiczna może sprawić, że ich mieszkańcy i użytkownicy będą tam szczęśliwsi. Dobra architektura ma bowiem tę właśnie moc, a towarzysząca jej ergonomia i funkcjo-nalność sprawić mogą, że życie w kon-takcie z nią stać się może łatwiejszym. Nie byłoby to także możliwe bez dbałości o efekt wizualny, który jest kluczowym ele-mentem uzgodnień podczas spotkań z inwestorami w biurze oraz wizyt 

w sklepach wnętrzarskich. Efekt końcowy to setki godzin naszej wytężonej pracy.

 

Chcemy, abyście Wy czuli się we własnych domach, biurach i aparta-mentach jak w swoim naturalnym, przyjaznym środowisku. Udaje nam się to od lat, czego dowodem są rekomendacje kolejnych, zadowolo-nych inwestorów.

 

Projektujemy głównie wnętrza domów, apartamentów i biur, choć posiadamy także duże doświadczenie związane z projektami publicznych przestrzeni użytkowych, w tym restauracji i banków, a także gabinetów lekarskich. Z ciekawością podejmujemy się także nietypowych wyzwań wnętrzarskich, które dają nam masę satysfakcji. 

 

Nasza oferta skierowana jest do Inwestorów oczekujących oryginal-nych wnętrz na wysokim poziomie estetycznym oraz profesjonalnej obsługi projektowej.

BIO architekt Natalia Kuczyńska

 

Nazywam się Natalia Kuczyńska, jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocł-awskiej. Podczas studiów praco-wałam w biura charchitekto-nicznych, gdzie odkryłam, że moim zawodowym powołaniem jest architektura wnętrz. Z pasją  i zaangażowaniem podchodzę do każdego zadania, dążąc do tworzenia unikalnych i funkcjo-nalnych aranżacji wnętrz.

 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów pracując w dwóch biurach projektowych nad zadaniami ogólnoarchitektonicznymi i wnętrzami. Do tej pory zrealizowa-łam kilkaset projektów wnętrz domów, mieszkań i biur dla inwestorów prywatnych ale także podmiotów gospodarczych
i publicznych. Poszerzam architektoniczną wiedzę i doświadcze-nie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych targach wnętrzarskich. Szczególnie inspirują mnie także moje prywatne podróże, podczas których zapełniam kartę pamięci aparatu dobrą architekturą i sztuką.

 

Moje pasje poza wnętrzami to ogród, fotografia i malarstwo.

ZESPÓŁ

 

BIO architekt Anna Budzowska

 

Założyłam pracownię „Studio Wnętrza-Budzowska Anna w 2004 roku. Dziś moje biuro posługuje się głównie nazwą BUDUAR. 

 

Ukończyłam Politechnikę Wrocła-wską na wydziale Architektury. 

 

Mój projekt dyplomowy był dwu-krotnie wyróżniony: 

nagroda SARP w 2001 roku dla najlepszej pracy dyplomowej we Wrocławiu i w 2001 roku nagrodą imienia Zachwatowicza dla najle-pszego dyplomu w Polsce.

 

BUDUAR

Pracownia projektowa Buduar prowadzona jest od 2004 roku przez architekt Annę Budzowską.

 

Projekty biura charakteryzują się funkcjonalnością oraz dbałością o efekt wizualny. Zdobyte przez lata doświadczenie i wiedza architektoniczna to fundament, na bazie którego biuro z sukcesem przekuwa wizje inwestorów w dobrą architekturę. Wierzymy że właściwie zaprojektowane mieszkanie, dom, przestrzeń biurowa i publiczna może sprawić, że ich mieszkańcy i użytkownicy będą tam szczęśliwsi. Dobra architektura ma bowiem tę właśnie moc, a towarzysząca jej ergonomia
i funkcjonalność sprawić mogą, że życie w kontakcie z nią stać się może łatwiejszym. Nie byłoby to także możliwe bez dbałości o efekt wizualny, który jest kluczowym elementem uzgodnień podczas spotkań z inwestorami w biurze oraz wizyt w sklepach wnętrzarskich. Efekt końcowy to setki godzin naszej wytężonej pracy.

 

Chcemy, abyście Wy czuli się we własnych domach, biurach i apartamentach jak w swoim naturalnym, przyjaznym środowisku. Udaje nam się to od lat, czego dowodem są rekomendacje kolejnych, zadowolonych inwestorów.

 

Projektujemy głównie wnętrza domów, apartamentów i biur, choć posiadamy także duże doświadczenie związane z projektami publicznych przestrzeni użytkowych, w tym restauracji
i banków, a także gabinetów lekarskich. Z ciekawością podejmujemy się także nietypowych wyzwań wnętrzarskich, które dają nam masę satysfakcji. 

 

Nasza oferta skierowana jest do Inwestorów oczekujących oryginalnych wnętrz na wysokim poziomie estetycznym oraz profesjonalnej obsługi projektowej.

BUDUAR

Pracownia projektowa Buduar prowadzona jest od 2004 roku przez architekt Annę Budzowską.

 

Projekty biura charakteryzują się funkcjonalnością oraz dbałością o efekt wizualny. Zdobyte przez lata doświadczenie i wiedza architektoniczna to fundament, na bazie którego biuro z sukcesem przekuwa wizje inwestorów w dobrą architekturę. Wierzymy że właściwie zaprojektowane mieszkanie, dom, przestrzeń biurowa i publiczna może sprawić, że ich mieszkańcy i użytkownicy będą tam szczęśliwsi. Dobra architektura ma bowiem tę właśnie moc, a towarzysząca jej ergonomia i funkcjonalność sprawić mogą, że życie w kontakcie z nią stać się może łatwiejszym. Nie byłoby to także możliwe bez dbałości o efekt wizualny, który jest kluczowym elementem uzgodnień podczas spotkań z inwestorami w biurze oraz wizyt w sklepach wnętrzarskich. Efekt końcowy to setki godzin naszej wytężonej pracy.

 

Chcemy, abyście Wy czuli się we własnych domach, biurach i apartamentach jak w swoim naturalnym, przyjaznym środowisku. Udaje nam się to od lat, czego dowodem są rekomendacje kolejnych, zadowolonych inwestorów.

 

Projektujemy głównie wnętrza domów, apartamentów i biur, choć posiadamy także duże doświadczenie związane z projektami publicznych przestrzeni użytkowych, w tym restauracji i banków, a także gabinetów lekarskich. Z ciekawością podejmujemy się także nietypowych wyzwań wnętrzarskich, które dają nam masę satysfakcji. 

 

Nasza oferta skierowana jest do Inwestorów oczekujących oryginalnych wnętrz na wysokim poziomie estetycznym oraz profesjonalnej obsługi projektowej.

ZESPÓŁ

 

 

BIO architekt Anna Budzowska

 

Założyłam pracownię „Studio Wnętrza-Budzowska Anna” w 2004 roku. Dziś moje biuro posługuje się głównie nazwą BUDUAR. 

 

Ukończyłam Politechnikę Wrocławską na wydziale Architektury. 

 

Mój projekt dyplomowy był dwukrotnie wyróżniony: 

nagroda SARP w 2001 roku dla najlepszej pracy dyplomowej we Wrocławiu
i w 2001 roku nagrodą imienia Zachwatowicza dla najlepszego dyplomu w Polsce.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów pracując w dwóch biurach projektowych nad zadaniami ogólnoarchitektonicznymi i wnętrzami. Do tej pory zrealizowałam kilkaset projektów wnętrz domów, mieszkań i biur dla inwestorów prywatnych ale także podmiotów gospodarczych i publicznych. Poszerzam architektoniczną wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych targach wnętrzarskich. Szczególnie inspirują mnie także moje prywatne podróże, podczas których zapełniam kartę pamięci aparatu dobrą architekturą i sztuką.

 

Moje pasje poza wnętrzami to ogród, fotografia i malarstwo.

BIO architekt Natalia Kuczyńska

 

Nazywam się Natalia Kuczyńska, jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Podczas studiów pracowałam w biurach architektonicznych, gdzie odkryłam, że moim zawodowym powołaniem jest architektura wnętrz. Z pasją  i zaangażowaniem podchodzę do każdego zadania, dążąc do tworzenia unikalnych i funkcjonalnych aranżacji wnętrz.

ZESPÓŁ

 

 

BIO architekt Anna Budzowska

 

Założyłam pracownię „Studio Wnętrza-Budzowska Anna” w 2004 roku. Dziś moje biuro posługuje się głównie nazwą BUDUAR. 

 

Ukończyłam Politechnikę Wrocławską na wydziale Architektury. 

 

Mój projekt dyplomowy był dwukrotnie wyróżniony: 

nagroda SARP w 2001 roku dla najlepszej pracy dyplomowej we Wrocławiu i w 2001 roku nagrodą imienia Zachwatowicza dla najlepszego dyplomu
w Polsce.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów pracując w dwóch biurach projektowych nad zadaniami ogólnoarchitektonicznymi i wnętrzami.
Do tej pory zrealizowałam kilkaset projektów wnętrz domów, mieszkań i biur dla inwestorów prywatnych ale także podmiotów gospodarczych i publicznych. Poszerzam architektoniczną wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych targach wnętrzarskich. Szczególnie inspirują mnie także moje prywatne podróże, podczas których zapełniam kartę pamięci aparatu dobrą architekturą
i sztuką.

 

Moje pasje poza wnętrzami to ogród, fotografia
i malarstwo.

BIO architekt Natalia Kuczyńska

 

Nazywam się Natalia Kuczyńska, jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Podczas studiów pracowałam w biurach architektonicznych, gdzie odkryłam, że moim zawodowym powołaniem jest architektura wnętrz. Z pasją  i zaangażowaniem podchodzę do każdego zadania, dążąc do tworzenia unikalnych
i funkcjonalnych aranżacji wnętrz.